Ditt neste næringsbygg styrer seg selv

Kunstig intelligens (AI) kommer til å øke inntjening betydelig innen næringseiendom. Det kristiansundbaserte selskapet Autility leder ann i utviklingen. 

Ditt neste næringsbygg styrer seg selv

Forvaltning av næringseiendom er en stor bransje i Norge, men den preges fortsatt av gammeldagse serviceavtaler og såkalt havaribasert vedlikehold. Her ligger det mye «yield» på gaten, for å bruke bransjens eget språk. Kunstig intelligens (AI) er et egnet verktøy for å hente ut potensialet for økt inntjening, og teamet i Autility har utnyttet dette til det fulle. Selskapet var på skrivebordstadiet som en knoppskyting fra et etablert miljø da det ble tatt opp i akseleratorprogrammet Zurf.

Den forretningsmessige hovedutfordringen har vært å introdusere ny, banebrytende teknologiske løsninger til en meget konservativ bransje. Selskapet skulle videre reise kapital fra investorer og rekruttere spisskompetanse som det er lite av i egen region.

Resultat: Teamet har lykkes i å utvikle unike løsninger og fått innpass hos mange større eiendomsselskaper. Nylig vant de en plan og designkonkurranse; «Smart digital eiendomsledelse» i regi av Statsbygg, Forsvarsbygg, Omsorgsbygg med flere.

Selskapet hentet inn MNOK 7 gjennom to emisjoner. Tidligere Siemens-sjef Per Otto Dyb har gått inn inn som styreleder. Morthen Johannessen, tidligere Europa-sjef for Tomra har også kommet inn i styret. Nylig ble det hentet inn en kommersiell direktør for å styret salget.

Nettside: www.autility.no