· Test
Zurf Nordvest 2019

Zurf blir en realitet i Kristiansund

Zurf Nordvest var det første akseleratorprogrammet vi kjørte sammen med en Sparebank1-bank. I Kristiansund fikk fire spennende virksomheter mulighet til å være med på vekstprogrammet.   

Zurf blir en realitet i Kristiansund

Zurf ble utviklet som en kombinasjon av den norske sparebankfilosofien – med vekt på lokal næringsutvikling, samfunnsansvar og sterke lokalmiljø over hele landet – og Agera sin akseleratormodell. Akseleratormodellen er utviklet siden 2016, og legger stor vekt på operativ oppfølging, høyt utviklingstempo og tilgang på senior næringslivskompetanse. I praksis får bedriftene tilbud om en «utvidet ledergruppe» i programperioden. Sparebankene bidrar med finansiering, samt utvikling av et sterkt lokalt økosystem som samler investorer, næringslivskompetanse og lokale inkubatormiljøer.

I Zurf Nordvest 2019 fikk fire selskap mulighet til å være med på et 12 måneders intensivt vekstprogram:

  • Kontali. Selskapet er verdensledende på analyser til oppdrettsbransjen, og trengte å kapitalisere mer på kompetanse og kunnskap bygget opp gjennom mange år. 
  • Roest Coffee. Selskap i vekstfase som har utviklet en unik maskin for brenning av kaffebønner. 
  • Roadtech. Nystartet selskap som leverer automatisk utsetting og innhenting av resirkulerbare brøytestikker, og som landet sin første kontrakt rett etter programmet. 
  • Autility. Nystartet selskap som utvikler software for styring av næringseiendom. 

Les mer om programmet og selskapene på www.zurf.no