AGERA CONSULTING

Strategisk ledelse - balansekunsten mellom det eksisterende og det nye

I en verden med raske endringer og økt kompleksitet er det krevende for ledere å både manøvrere virksomheten her og nå, og navigere for å sikre en attraktiv fremtid. Morgendagens vinnere klarer balansen mellom å utvikle det eksisterende og samtidig utforske og teste nye muligheter. 

VÅR TILNÆRMING TIL STRATEGI

Hvordan vi hjelper våre kunder å lykkes 

Etabler et felles bilde av fremtiden

Hvordan fremtidens næringsliv vil se ut kan ingen forutsi nøyaktig. Men vi kan være sikre på at våre omgivelser er i endring. Ny teknologi, nye forretningsmodeller, nye kundebehov og nye konkurrenter som du aldri har hørt om, vil utfordre dagens normer og vinneroppskrifter.

Fremtiden kan være skremmende, men også inspirerende. Om fremtiden vil utgjøre en trussel eller en mulighet, kommer litt an på hvordan man velger å møte den, proaktivt eller reaktivt. Gode strategiske valg i dag starter med å ta utgangspunkt i hvordan vi tror fremtidens markedsarena kan komme til å se ut.

Morgendagens vinnere er godt forberedt ved aktivt å investere i å forstå hva som vil kunne møte virksomheten rundt neste sving. Det handler om å identifisere og analysere trender, signaler, mønstre og utviklingstrekk, og forstå hvordan disse virker sammen og vil kunne påvirke virksomheten. 

I Agera hjelper vi ledergrupper å utvikle hypoteser om fremtiden for å opparbeide en felles referanseramme som utgangspunkt for å diskutere langsiktige ambisjoner og strategiske valg. 

Sett en tydelig retning

Gårsdagens suksess gir ingen garanti for vekst og lønnsomhet i morgen.

Morgendagens vinnere erkjenner at virksomheten både må forbedre og fornye seg for å sikre at virksomheten både er relevant og attraktiv i fremtiden. De forstår at det som tok selskapet hit ikke nødvendigvis er det som tar det videre. For å ta ambisiøse og skarpe strategiske valg krever det ofte mot og klokskap til å tenke utradisjonelt, utfordre etablerte sannheter og utforske alternative veier å gå.

I Agera hjelper vi våre kunder med å ta gode strategiske valg som gir en attraktiv og meningsfull retning å navigere etter. Vi utvikler strategier som er tydelige, handlingsorienterte og inspirerende for hele virksomheten.

Få strategien til å virke

Strategiarbeid skal være involverende og inspirerende. Gode ledere gjør arbeid med strategi til noe kontinuerlig, og forstår at sterk gjennomføringskraft forutsetter både engasjerte medarbeidere og samkjørte ledere. Derfor investerer de tid på å skape kollektiv forståelse og eierskap til strategien i hele organisasjonen.

Vår erfaring er at strategiarbeid er en av de viktigste arenaer et selskap har for aktivt å bygge kultur og medarbeiderskap. Sammen med våre kunder sikrer vi alltid bred og aktiv involvering, godt samspill og positiv energi, fra start.

I Agera hjelper vi ledere med å få strategien til å virke ved å gi starthjelp til å bygge endringskapasitet, definere struktur, prosesser og ferdigheter til å realisere ny vekst og lønnsomhet.

"Agera har hjulpet oss å sette en tydelig og attraktiv kurs for fremtiden som virkelig har skapt en intern folkebevegelse"

-Kim Robert Lisø, Konsernsjef GK Gruppen

TA KONTAKT FOR EN UFORMELL PRAT

Andreas Wabø

Founding Partner
Andreas@agera.no
+47 930 99 499

Andreas er grunnlegger av Agera. Han har bred erfaring fra ledelse, strategi og kommunikasjon, både som rådgiver og leder. Andreas har vært partner og CEO i Geelmuyden Kiese og Dinamo, CEO i Ogilvy og viseadministrerende direktør i Comfort Hotels i Nordic Choice Hotels.