Et lite utvalg av prosjektene vi har jobbet med.


Vestlandshus + FutureHome + Propr.jpg Vestlandshus + FutureHome + Propr.jpg

Partnerskap mellom Vestlandshus, PROPR og FutureHome

Vestlandshus er en tradisjonell ferdighusleverandør med en tradisjonell forretningsmodell. Kjeden startet som et innkjøpssamarbeid på 70-tallet og er fortsatt en såkalt frivillig kjede. Det betyr at medlemmene har stor grad av frihet og driver sine egne lokale forretninger med støtte fra kjeden.

arrow_forward Les mer

Mitt Hjem+.jpg Mitt Hjem+.jpg

Mitt Hjem +

Vestlandshus er en tradisjonell ferdighusleverandør med en tradisjonell forretningsmodell. Kunden får en katalog med ulike hustyper, det gjøres tilpasninger og huset bygges på en tomt som kunden kommer med selv. Betalingen til byggmester gjøres i ulike termer, og kundeforholdet avsluttes i utgangspunktet ved overlevering av nøkkel til det nye huset.

arrow_forward Les mer

redbike.jpg redbike.jpg

Pilotering av nytt sykkeldelingskonsept for RedBike/Rødekors

Røde Kors Nettverk etter soning (NES) jobber aktivt med å hjelpe de som har sonet en straff, inn i vanlige liv med jobb og etablering av sunne sosiale nettverk. Dette arbeidet trenger samarbeidspartnere i alle sektorer for å lage effektive, skalerbare løsninger.

arrow_forward Les mer