Mitt Hjem +

Vestlandshus er en tradisjonell ferdighusleverandør med en tradisjonell forretningsmodell. Kunden får en katalog med ulike hustyper, det gjøres tilpasninger og huset bygges på en tomt som kunden kommer med selv. Betalingen til byggmester gjøres i ulike termer, og kundeforholdet avsluttes i utgangspunktet ved overlevering av nøkkel til det nye huset.

Utfordring

Inntektsmodellen i ferdighusbransjen har vært den samme de siste 30 årene. Det samme med verdileveransen til kundene. Man får et flott nytt ferdighus til en konkurransedyktig pris. Kundeforholdet man har bygget opp gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen, slipper man imidlertid når huset er ferdig. Vestlandshus ønsket derfor å utforske nye måter å kapitalisere på etablerte kundeforhold, og gjennom det åpne flere inntektsstrømmer.

Vår løsning

MittHjem+ ble utviklet som et servicekonsept for huskundene til Vestlandshus. På samme måte som du jevnlig leverer inn bilen til service, trenger også et hus oppfølging og kvalitetssjekk for å kunne levere over tid. Servicekonseptet har tre nivåer, hvor det første kommer med alle nye Vestlandshus. Grunn-nivået vil inneholde elementer av smarthusteknologi, forsikring og direkte kvalitetsoppfølging fra din lokale byggmester.