Partnerskap mellom Vestlandshus, PROPR og FutureHome

Vestlandshus er en tradisjonell ferdighusleverandør med en tradisjonell forretningsmodell. Kjeden startet som et innkjøpssamarbeid på 70-tallet og er fortsatt en såkalt frivillig kjede. Det betyr at medlemmene har stor grad av frihet og driver sine egne lokale forretninger med støtte fra kjeden.

Utfordring

En frivillig kjede har begrenset med egne ressurser til å drive ny forretningsutvikling. Administrasjonen er liten og har som hovedoppgave å serve medlemmene innen tegnetjenester, markedsføring og andre praktiske gjøremål. Derfor trengte kjeden å finne alternative måter å drive sine innovasjonsprosjekter på.

Vår løsning

Gjennom vårt eget nettverk søkte vi etter interessante oppstartsvirksomheter som kunne være relevante innovasjonspartnere for Vestlandshus. I første fase etablerte vi samarbeid med to virksomheter. FutureHome er en av de mest interessante leverandørene av smarthus i Norge. Både teknisk løsning og betalingsmodell utfordrer den etablerte bransjen. Det samme gjelder Propr, som levere digitaliserte meglertjenester. Propr er etablert i privatmarkedet, men trengte en partner inn i proff-markedet. Begge disse jobber nå tett med Vestlandshus for å utvikle nye produkter og tjenester.