Pilotering av nytt sykkeldelingskonsept for RedBike/Rødekors

Røde Kors Nettverk etter soning (NES) jobber aktivt med å hjelpe de som har sonet en straff, inn i vanlige liv med jobb og etablering av sunne sosiale nettverk. Dette arbeidet trenger samarbeidspartnere i alle sektorer for å lage effektive, skalerbare løsninger.

Utfordring

Et menneske som går fra kriminell løpebane til skattebetalende arbeid sparer samfunnet for minst en million i året, men for mange er det utfordrende å få fotfeste i arbeidslivet. Samtidig har Norge økende behov for smarte løsninger som gjør det enkelt å velge miljøvennlig transport i alle ledd . Hva om vi kunne se ressursinnsats og løsninger litt mer på tvers av sektorer og skape mer totalverdi til beste for alle?

Vår løsning

RedBike AS vil med utgangspunkt i en pilot på Moss stasjon drive sykkelservice og delingstjeneste med elsykler. En tjeneste folk trenger, utført av de som trenger jobb. Vi har koblet det ideelle oppstartselskapet med flere næringslivsaktører og kommune for retning, fart og resultater på den triple bunnlinja: Økonomisk, sosialt og miljømessig.