Våre tjenesteområder

Vi tror på tverfaglighet og at ulike barn leker best. Derfor kombinerer vi erfaring fra en rekke ulike disipliner for å tilby følgende tjenesteområder.

Innovasjon

arrow_downward close

En ny ide er ikke en innovasjon før den løser et behov for kunden og er økonomisk bærekraftig. Agera hjelper virksomheter med å utvikle gode ideer til reelle innovasjoner med lønnsomme forretningsmodeller. Det gjør vi ved å tilegne oss relevant innsikt, legge strategi i samarbeid med kunde, og teste og implementere i markedet.

Vi har ikke troen på at sluttproduktet er en rapport i PowerPoint med planer for fremtiden. Vi er med gjennom implementeringen av innovasjonen, helt ut til nytte for målgruppen – og for din virksomhet.

Agera er spesialisert på å hjelpe store organisasjoner med innovasjon. I tillegg jobber vi med tidligfaseselskaper i vår egen portefølje og har alltid en fot plantet i den agile verdenen til startups. Erfaringen er at det gir verdi til de store organisasjonene vi samarbeider med.

Eksempler på innovasjonstjenester vi gjør:

 • Utvikling og implementering av innovasjonsstrategier.
 • Skape og implementere konkrete innovasjonstiltak basert på ledende innovasjonsmetodikk som Lean innovasjon og Design Thinking. Herunder spinoffs i store selskaper for å finne nye vekstmuligheter basert på eksisterende drift.
 • Intern innovasjon (intraprenørskap) – Rådgivning til interne innovasjonssatsinger og oppsett av innovasjonsavdelinger eller -selskap.
 • Ekstern innovasjon (partnerskap) – Samarbeid mellom eksisterende oppstartsbedrifter og modne selskaper for å løse utfordringer.
 • Inkubatorer – Etablering av en inkubator i tilknytning til din organisasjon for å teste ideer og lære av de minste og raskeste.
 • Rammeverk og modeller for innovasjon. Alle våre modeller tar utgangspunkt i anerkjent innovasjonsmetodikk hvor vi skreddersyr løsninger avhengig av kundens behov, samt gir opplæring. Målet er at virksomheten selv skal drive med effektiv innovasjon.

Strategi og implementering

arrow_downward close

Virksomheter kan gjøre en rekke tiltak for å akselerere endringstakt og minske risiko ved nysatsinger. Uten en overordnet retning som viser hvor virksomheten er på vei, kan enkelttiltak fort bli skudd i blinde. Når vi utvikler strategi sammen med kunde, er ikke sluttproduktet et flott dokument med fine ord. Det er en engasjert virksomhet som aktivt jobber med endringsprosjekter og bruker strategien som verktøy for utvikling i ønsket retning. En levende strategi er avgjørende for å kunne gjøre tøffe prioriteringer. Ageras tilnærming til selve strategiarbeidet tilpasses dynamikken og endringstakten i konteksten kunden opererer i.

Eksempler på strategitjenester Agera utfører:

 • Strategisk innsiktsarbeid hvor vi basert på grundig analyse gir et helhetlig bilde av utvikling i de aktuelle markedene, trender innen kundeadferd, konkurrenter og interne forhold.
 • Fasilitering av strategiprosesser for ledergrupper, avdelinger eller team.
 • Utvikling av forretningsstrategi, merkevare- og kommunikasjonsstrategi, organisasjonsstrategi, markedsstrategier og prisstrategier.
 • Definisjon og gjennomføring av endringsprosjekter for å implementere de valgte strategiene i tett samarbeid med kunde.

Analyse

arrow_downward close

Vårt team har lang erfaring med å gjøre innsiktsarbeid. Vi avdekker muligheter, trender og markedssituasjoner, og hjelper med å sette kurs for fremtiden til virksomheten.

 • Mulighetsanalyse – Vi analyserer mulighetsrommet for vekst i din virksomhet og kommer med anbefalinger til tiltak, gjennom vår “Opportunity Scan”.
 • Trendstudie – I samarbeid med Institutt for Fremtidsforskning utfører vi trendanalyser som bygger på etablert bransjekompetanse, og samtidig utfordrer etablerte vaner i bransjen. Målet er å få et klart bilde av fremtiden bransjen møter.
 • Markedsanalyse – Statusrapport av markedet et selskap opererer i og vurdering av egen lønnsomhet.