Analyse

arrow_downward close

Vårt team har lang erfaring med å gjøre innsiktsarbeid. Vi avdekker muligheter, trender og markedssituasjoner, og hjelper med å sette kurs for fremtiden til virksomheten.

  • Mulighetsanalyse – Vi analyserer mulighetsrommet for vekst i din virksomhet og kommer med anbefalinger til tiltak, gjennom vår “Opportunity Scan”.
  • Trendstudie – I samarbeid med Institutt for Fremtidsforskning utfører vi trendanalyser som bygger på etablert bransjekompetanse, og samtidig utfordrer etablerte vaner i bransjen. Målet er å få et klart bilde av fremtiden bransjen møter.
  • Markedsanalyse – Statusrapport av markedet et selskap opererer i og vurdering av egen lønnsomhet.