Strategi og implementering

arrow_downward close

Virksomheter kan gjøre en rekke tiltak for å akselerere endringstakt og minske risiko ved nysatsinger. Uten en overordnet retning som viser hvor virksomheten er på vei, kan enkelttiltak fort bli skudd i blinde. Når vi utvikler strategi sammen med kunde, er ikke sluttproduktet et flott dokument med fine ord. Det er en engasjert virksomhet som aktivt jobber med endringsprosjekter og bruker strategien som verktøy for utvikling i ønsket retning. En levende strategi er avgjørende for å kunne gjøre tøffe prioriteringer. Ageras tilnærming til selve strategiarbeidet tilpasses dynamikken og endringstakten i konteksten kunden opererer i.

Eksempler på strategitjenester Agera utfører:

  • Strategisk innsiktsarbeid hvor vi basert på grundig analyse gir et helhetlig bilde av utvikling i de aktuelle markedene, trender innen kundeadferd, konkurrenter og interne forhold.
  • Fasilitering av strategiprosesser for ledergrupper, avdelinger eller team.
  • Utvikling av forretningsstrategi, merkevare- og kommunikasjonsstrategi, organisasjonsstrategi, markedsstrategier og prisstrategier.
  • Definisjon og gjennomføring av endringsprosjekter for å implementere de valgte strategiene i tett samarbeid med kunde.