Rådgiving og venture

Morgendagens vinnere bruker fremtiden som rettesnor

En unik kombinasjon

Agera er et kombinert rådgivings- og ventureselskap. Hver dag hjelper vi store og små virksomheter å finne og forløse sitt kommersielle potensial. Ved å kombinere lang erfaring fra rådgiving, innovasjon og entreprenørskap -  skapes verdi for både tidligfase- og modne virksomheter. Vi jobber i tverrfaglig team med spesialister innen strategi, innovasjon, finans, kommunikasjon, salg og merkevarebygging som brenner for å hjelpe kundene våre å bli morgendagens vinnere.

UTVALGTE KUNDECASE:

#Consulting

Wikborg Rein er et av Norges største forretningsadvokatselskaper, som med sine omlag 330 ansatte på kontorene i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai årlig omsetter for mer enn 1 mrd. Agera har jobbet tett med ledelsen siden våren 2020. Vi har bistått med å designe og fasilitere en involverende arbeidsprosess for å utvikle ny selskapsstrategi. Nå bidrar vi i arbeidet med "aktivere strategien" i hele organisasjonen. For å skape sterk gjennomføringskraft hjelper Agera både med å planlegge, rigge og igangsette implementeringsarbeidet.

#Consulting

GK Gruppen er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med en omsetning på over 6 mrd og 3200 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Agera har jobbet tett med GK-ledelsen på konsern- og landnivå siden 2019 for å utvikle en ny kurs for fremtiden. Sammen har vi utarbeidet ny strategi- og identitetsplattform, og vi jobber nå videre med å aktivere strategien i hele virksomheten.

#Venture #Akselerator

Simplifai er et AI-selskap som automatiserer gjentagende arbeidsprosesser. Agera har vært med selskapet fra de startet som et ferskt gründerteam i 2018, til selskapet ble solgt til et børsnotert selskap i 2020. I perioden gikk selskapet fra 15 ansatte i Norge til 70 ansatte i 4 land, og en verdsettelse fra 20 MNOK til 150 MNOK.

#venture #Akselerator

Up Norway leverer unike, skreddersydde reiseopplevelser i Norge til internasjonale premiumkunder gjennom et digitalt grensesnitt. Agera har gitt råd til selskapet siden dag én. Et unikt team og en egenutviklet digital plattform har gjort selskapet til en markedsleder i Norge med kunder fra over 16 land.

#Akselerator #venture

Autility er et proptech AI-selskap som gjør næringsbygg autonome. Selskapet startet gjennom Agera sitt akseleratorprogram i Kristiansund, og Agera Venture har siden også gått inn på eiersiden. 

Autility ble startet av eksperter fra bransjen og har siden Q4 2019 gått fra 2 til 12 ansatte. Nylig vant de konkurransen "Smart digital eiendomsledelse" i regi av Statsbygg, Forsvarsbygg, regionale helseforetak med flere.

#Akselerator #venture

Lipscore er et softwareselskap (SaaS) som håndterer kundenes «ratings og reviews» hos eCommerce nettbutikker. Selskapet hadde to ansatte og en tilnærmet ferdig utviklet løsning når de kom til Agera i 2018, og har vokst til 12 ansatte som nå leverer tjenester til over 100 kunder i tre land.

Fun fact
Ordet «agera» kommer fra det latinske verbet agere og betyr «å handle, utføre, sette i bevegelse»

Hva skjer i Agera?

Ta kontakt for en prat; hvaskjera@agera.no / eller ring oss +47 930 08 289