VEKSTPROGRAM

Vekstprogram for lokale bedrifter med høye ambisjoner

OM VEKSTPROGRAMMET


Det finnes veldig spennende vekstcase i Norge også utenfor de store byene. Vi har utviklet et konsept som passer for lokale vekstbedrifter i hele landet. Våre programmer tilpasses den lokale næringsstrukturen og stimulerer til rask utvikling gjennom tilførsel av kompetanse og kapital. Vi leverer både generelle og bransjespesifikke konsepter. Nesten samtlige av de 40 bedriftene som har deltatt i våre lokale vekstprogram, kan vise til signifikant utvikling både under og etter programmet.

Utfordringen Behov for et vekstprogram som er tilpasset næringslivet i hele Norge.
Løsningen 12 måneders intensivt vekstprogram med tett oppfølging fra et senior rådgiverteam
Resultatene Over 40 bedrifter har til nå vært med i programmet, med svært gode resultater.
Agera akseleratorprogram

Utvalgte vekstcase

"Jeg er svært fornøyd med oppfølgingen fra seniorteamet til Agera de siste årene, ikke minst at de bidrar operasjonelt og ikke bare med gode råd."

- Torunn Tronsvang, CEO og gründer av UpNorway

Programmer

Zurf Nordvest 4.0 - 2022

Nordmøre viser bredden

Fire nye vekstcase er del av fjerde runde for akseleratoren Zurf Nordvest. Agriris, som jobber med en nyutviklet spiremaskin som skal lanseres mot et internasjonalt marked i 2022. THAC, som setter opp en produksjonslinje for resirkulerte ammunisjonshylser og etter hvert skarp ammunisjon. ISO Piloten, som jobber med rådgiving innen kvalitetssikring og -kontroll for SMB-markedet. Og Marte Helgetun som selger garn og strikkedesign til både Norge, Tyskland og England.  

Zurf Modum 3.0 - 2022

Norges beste på cybersecurity

Zurf Modum er i gang med runde tre av akseleratorprogrammet. Årets tre deltakere er cybersikkerhetsselskapet Kovert, startet av norgesmester i hacking Martin Ingesen. KØRT, som jobber med design av lærprodukter. Og Viker Helse, som er en fremtidig privat leverandør av private rehabiliteringstjenester. 

Zurf Nordvest 3.0 - 2021

Tydelig satsing på havrommet i Kristiansund

Tre nye vekstcase er klare i Kristiansund og tredje runde av Zurf Nordvest. JM Robotics, som utvikler og selger undervannsroboter til oppdrettsnæringen. MøreMaritime, som tegner og utvikler avanserte båter. Samt Undervisningsplan, en tech-start-up som skal gjøre det enklere for lærere å planlegge undervisningsopplegget sitt. 

Zurf Modum 2.0 - 2021

Rehabilitering er et vekstområde i Vikersund

Zurf Modum er i gang med runde to av akseleratorprogrammet. Av årets tre deltakere er Vikersund Bad den største og mest etablerte, en viktig lokal arbeidsplass og sentral aktør i regionens sterke posisjon på rehabilitering. I tillegg er Alfa Varme tatt opp, med vekstambisjoner på salg og utvikling av ulike oppvarmingsløsninger. Samt Senas, spesialister på reparasjon og vedlikehold av hvitevarer som ønsker å ta en tydeligere posisjon i det grønne skiftet. 

Zurf Kristiansund 2.0 - 2019

Havet skaper vekst på Nordmøre

Andre runde av Zurf Nordvest er en klar dreining mot selskap som jobber med havrommet. Flatsetsund Engineering, et meget dyktig teknisk miljø som jobber mot oppdrettsæringen på mekanisk håndtering av fisk. GreenShore som jobber med å kapitalisere på biologisk avfall fra fiskenæringen. Samt SafePath, som jobber med havovervåking og sikkerhet på havet.  

Zurf Modum 1.0 - 2020

Lokalt næringsliv i Modum viser muskler

Zurf Modum er en realitet, og første kull med virksomheter viser bredden og potensialet i de ulike lokale vekstcasene. Vikersundbakken burde være kjent for de fleste, men som destinasjon for turisttrafikk har de et stort uutnyttet potensiale. Krøderen Elektro er en av regionens største virksomheter, som allikevel har potensial til å vokse videre ut av regionen. Ly Hytta er en start up som ønsker å redefinere et gammeldags hyttemarked.  

Zurf Nordvest 1.0 - 2019

Teknologiselskapene gror på Vestlandet

I samarbeid med Sparebank 1 Nordvest lanserte vi i 2019 en ny lokaltilpasset versjon av vårt akseleratorprogram for lovende vekstbedrifter. Programmet fikk navnet Zurf. Fire selskaper var med i første generasjon, og teknologi ble den røde tråden i dette første programmet. Roest Coffe ristet i den enorm  kaffebransjen med sin nyutviklede digitale kaffebrenner. Autility brukte kunstig intelligens og robotisering for å utvikle autonome bygg. Roadtech laget en smart løsning for bærekraftige brøytestikker. Og Kontali analyse jaktet nye måter å kapitalisere på sin ledende posisjon innen analyse av oppdrettsmarkedet. 

Agera Venture 1.0 - 2018

Erfarne bransjefolk i vekstfase

Det første vekstprogrammet Agera kjørte på egen bok jobbet bredt med ulike bransjer. Den røde tråden var gründerne, som utelukkende bestod av erfarne bransjefolk som hadde sett en smerte i markedet som de ville løse. Selskap som Simplifai, Autility, Lipscore og UpNorway har siden utviklet seg svært bra med sterk verdiutvikling. 

TA KONTAKT FOR EN UFORMELL PRAT

Sindre Darre

Partner Agera
sindre@agera.no

+47 938 25 269

Sindre startet Agera med kollega Andreas Wabø i 2016. Han har jobbet over 20 år i det private næringsliv, og har lang erfaring fra ulike lederroller i kommunikasjons- og PR-bransjen. Tidligere har han blant annet vært partner og viseadministrerende direktør i Geelmuyden Kiese, samt nestleder i PR-byrået JKL Norge.